Patrycja Żółtowska

O mnie

Biuro Rachunkowe PRIM świadczy kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności i formie prawnej.

Gwarancją bezpieczeństwa dla naszych Klientów jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, jak również zabezpieczenie danych w postaci codziennych kopii zapasowych.

Oferujemy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

Właścicielka biura posiada Certyfikat Ministra Finansów nr 18851/2007, uprawniający dousługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oferta

Usługi księgowe

 1. weryfikacja dokumentów dostarczanych przez Zleceniodawcę pod względem formalnym i rachunkowym,
 2. bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 3. prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz innych ewidencji dla celów podatkowych,
 4. sporządzanie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy zeznań i deklaracji podatkowych na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz składanie dokumentów właściwym organom podatkowym w przewidzianych terminach,
 5. sporządzanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia oraz naliczanie amortyzacji,
 6. zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,

Usługi kadrowe

 1. prowadzenie teczek osobowych wg obowiązujących zasad,
 2. sporządzanie umów o pracę oraz aneksów do umów,
 3. sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz ich rozliczanie,
 4. wystawianie skierowań na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne),
 5. nadzór nad terminami kończących się umów, szkoleń BHP oraz badań lekarskich,
 6. ewidencjonowanie czasu pracy oraz nieobecności pracowników,
 7. sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników.

Usługi płacowe

 1. naliczanie listy płac,
 2. sporządzanie rozliczeń (DRA, RCA, ZUA, RMUA itp.),
 3. sporządzanie i wysyłanie deklaracji (PIT 4R i PIT 11),
 4. sporządzanie kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych dla pracowników,
 5. obsługa zajęć sądowych pracowników,
 6. korespondencja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ( Z-3, Rp-7 ).
Patrycja Żółtowska z teczką

Biuro rachunkowe PRIM oferuje:

 • elastyczne dopasowanie do potrzeb Klienta,
 • możliwość odbioru dokumentów u Klienta,
 • bezpłatne porady dla stałych Klientów,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • rabat 10% w każdą rocznicę podpisania umowy (jednorazowo w miesiącu przypadającym na rocznicę),
 • za każdego poleconego Klienta, z którym biuro podpisze umowę udzielony zostanie jednorazowo rabat negocjowany indywidualnie.

Cena ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od ilości dokumentów, rodzaju działalności, ilości pracowników i formy prawnej. Preferujemy ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego kompleksową usługę księgową. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego PRIM

Napisz do mnie